Leiebil i Tyskland – her er de viktigste trafikkreglene

Tyskland er et velorganisert land, og er kjent for sine gode motorveier. Trafikkreglene og sikkerheten på veiene i Tyskland er omtrent som i Norge.

Aldersgrense for å leie bil

For å kunne leie bil i Tyskland må du ha fylt 21 år. I tillegg må du ha hatt førerkort i minst 1 år. Personer under 25 år må regne med å betale et tilleggsgebyr når leiebilen hentes. Dette skyldes at de obligatoriske forsikringene på leiebilen er mer kostbare for sjåfører i aldersgruppen 21 – 24 år.

Fartsgrenser

Ved byer og tettsteder i Tyskland er fartsgrensen 50 km/t. På landeveier er grensen satt til 100 km/t, og på motorveiene er det tidvis ingen fastsatt fartsgrense. Det anbefales likevel å ikke kjøre fortere enn 130 km/t.

Sikkerhetsbelte

Som i Norge er det påbudt å bruke sikkerhetsbelte under kjøring. Dette gjelder både for sjåføren og passasjerene.

Promillegrense

Tyskland har en promillegrense på 0,5%.

Barn i bilen

Barn under 12 år må sitte i baksetet. Små barn må ha egen barnestol tilpasset deres vekt og alder.

Forbikjøring

I Tyskland kjører du på høyre side av veien, og foretar forbikjøringer på venstre side. Det er påbudt å bruke blinklys ved forbikjøring, også på motorveier. Forbikjøring på motorveier skal kun benyttes ved stor eller saktegående trafikk.

Avgiftsfrie motorveier

Motorveiene i Tyskland er pr. 2019 avgiftsfrie for personbiler, men det har vært diskusjoner om å innføre bompenger også her. Etter planen skal det innføres avgifter på motorveier i Tyskland innen 2021.

Motorvei heter på tysk “Autobahn”, og standarden på motorveiene er relativt høy. Det er som regel 2 eller 3 kjørebaner i samme kjøreretning. Kjørebanen er dekket med betong, i stedet for asfalt. Dette kan oppleves uvant for enkelte.

Det er forbudt å gå ut av bilen på tyske motorveier. Eneste unntak er ved motorstopp eller punktering, og det finnes nødlommer for slike hendelser. Går du ut av bilen må du ta på deg refleksvest, og sette opp varseltrekant 200 meter fra bilen.

Du kan faktisk oppleve å få bot dersom du går tom for bensin eller strøm på tyske motorveier.

NAF: Fakta og kjøretips for Tyskland

Husk også at det er lett å bli fartsblind på motorveier i Tyskland. Sjekk speedometeret jevnlig, og hold god avstand til bilen foran.

Miljøavgift

For å begrense CO2-utslipp i byene, har tyske myndigheter innført en miljøavgift for sentrumsområdene i flere byer. Det kreves at du har kjøpt miljøoblat på bilen for å unngå bot når du ferdes i miljøsoner. På tysk heter miljøoblatene “Umweltplakette”, og det er mulig å få kjøpt dem på nett. Prisen ligger rundt 5 Euro pr. stk.

Les mer: Miljøoblater i Tyskland

Ved leie av bil i Tyskland bør du kontakte utleiekontoret før ankomst, slik at du får informasjon om hvilken praksis selskapet har når det gjelder miljøoblater på leiebilene.

Bøter

Som i mange andre europeiske land er det forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring i Tyskland. Mobil kan kun benyttes når motoren er slått av. Det er imidlertid lov å bruke komplett handsfree-sett. Dersom du likevel bruker håndholdt mobil under kjøring, kan du oppleve å få en bot på 90 Euro.

Blir du stoppet av politiet i Tyskland ved brudd på trafikkreglene, må du regne med å betale bøter opptil 35 Euro på stedet.

Fartsbøter, parkeringsbøter og lignende som registreres automatisk av kameraer blir sendt til leiebilselskapet, da bilnummeret på leiebilen fotograferes. Deretter vil du få boten tilsendt i posten i ettertid.

Parkering

Gateparkering skal skje kun på høyre side av veien. Er gaten enveiskjørt har du imidlertid lov til å parkere på venstre side. I de større byene i Tyskland finnes det P-hus og parkeringsområder der du betaler avgift i en automat.

Øvrige bestemmelser

I Tyskland kreves det at alle som oppholder seg i landet til enhver tid skal kunne vise legitimasjon. Dette gjelder også for turister. For nordmenn er pass eneste gyldig legitimasjon i utlandet. Du må derfor huske på å alltid ha med deg både førerkort og passet ditt når du kjører i Tyskland.