Lørdag 20. oktober
LØRDAGSGODT
Dumpster Divas
Konsertstart
18:00

Facebook event
Inngang
GRATIS

Kjøp billetter
Dumpster1%281%29
Dumpster Divas er ein duo beståande av to samfunnsengasjerte damer som ynskjer å gjere verda til ein betre plass – både for dyr og menneske.
Bandnamnet blei til for å inspirere andre menneske, og ikkje minst butikkane, til å gjere nytte av den fullgode maten som vert kasta. Det meste av musikken dei speler er eigenkomponert, men dei framfører òg nokre låtar av menneske dei ser opp til.
Sjangeren deira kan seiast å kome innunder både americana, folk og singer/songwriter.
Helle og Trine møttest for fyrste gong hausten 2015, og etter dette har dei spelt i lag. Når dei ikkje speler i lag, jobbar Helle som lærar og Trine er sjukepleiar på veg til å bli jordmor.
Dumpster Divas har spelt på ei rekke arrangement som til dømes Trollrock, Raftopris-konferansen, Fryktlausfestivalen, Indiefjord og Nasjonalparkfestivalen.
Lørdag 20. oktober
LØRDAGSGODT
Dumpster Divas
Dumpster1%281%29
Konsertstart
18:00

Facebook event
Inngang
GRATIS

Kjøp billetter
Dumpster Divas er ein duo beståande av to samfunnsengasjerte damer som ynskjer å gjere verda til ein betre plass – både for dyr og menneske.
Bandnamnet blei til for å inspirere andre menneske, og ikkje minst butikkane, til å gjere nytte av den fullgode maten som vert kasta. Det meste av musikken dei speler er eigenkomponert, men dei framfører òg nokre låtar av menneske dei ser opp til.
Sjangeren deira kan seiast å kome innunder både americana, folk og singer/songwriter.
Helle og Trine møttest for fyrste gong hausten 2015, og etter dette har dei spelt i lag. Når dei ikkje speler i lag, jobbar Helle som lærar og Trine er sjukepleiar på veg til å bli jordmor.
Dumpster Divas har spelt på ei rekke arrangement som til dømes Trollrock, Raftopris-konferansen, Fryktlausfestivalen, Indiefjord og Nasjonalparkfestivalen.